Værktøjsstål

Uddeholms store udvalg af kvalitetsstål er kernen i vores program. Disse materialer kaldes i daglig tale værktøjsstål, men de omfatter også andre materialer end stål, f.eks. højtlegeret aluminium og kobberlegeringer.

Produkterne er kendetegnet ved snævre tolerancer på legeringssammensætningen og en godkendelsesprocedure med brug af bl.a. ultralydsscanning for at sikre den høje kvalitet.

Derfor er alle Uddeholms produkter også omfattet af TOOL SAFE®. Det er en garantiordning, som ved konstaterede materialefejl sikrer dig en erstatning på op til 10 gange den fakturerede materialepris til dækning af dokumenterede, direkte omkostninger, der er medgået til bearbejdning af det fejlbehæftede materiale.

En stor del af produktprogrammet lagerføres i Kolding, hvilket betyder dag-til-dag leveringer i hele Danmark. 

Her er en oversigt over Uddeholms program i værktøjsmaterialer. Detaljerede oplysninger finder du under det enkelte produktnavn. Se mere om Uddeholms produkter og produktion på www.uddeholm.com Vælg en stålkvalitet

  A-F   G-L   M-S   T-ZAlumec 89

Værktøjsaluminium med stor styrke og god stabilitet. Leveres varmebehandlet 146-180 HB. Alumec 89 er velegnet til blæseforme, sprøjtestøbeforme, prototyper, opspændingsplader, fixturer, maskindele m.m.
Download datablad Alumec 89
Download dimensionsprogram Alumec 89Arne

Lavtlegeret koldarbejdsstål med en god kombination af hårdhed og sejhed efter hærdning. Leveres blødglødet ca. 190 HB. Arne kan anvendes til de fleste koldarbejdsapplikationer med moderat seriestørrelse og slid.
Download datablad Arne
Download dimensionsprogram ArneBalder

Balder er et sejhærdet specialstål med en hårdhed i leveringstilstanden på 42-45 HRC. Balder har en særdeles god bearbejdelighed i den sejhærdede tilstand. Er udviklet til anvendelse af fræsekroppe og holdere for vendeskær i samarbejde med Sandvik.
Download datablad Balder
Download dimensionsprogram BalderBure

Et højtlegeret specialstål med stor sejhed og duktilitet, samtidig med en god bearbejdelighed. Leveres blødglødet ca. 185 HB. Anvendes til forskellige maskindele, hvor der ønskes stor brudstyrke, sejhed og bearbejdelighed, som f.eks. værktøjsholdere, aksler m.m.
Download datablad Bure
Download dimensionsprogram BureCaldie

Koldarbejdsstål som er meget velegnet, hvor der kræves stor sejhed kombineret med hårdhed over 60 HRC. Leveres blødglødet ca. 215 HB. Caldie er velegnet til korte og mellemlange serier, hvor de dominerende problemer er udflisning og/eller revner. Caldie er også meget velegnet som basismateriale for senere belægning af eks. PVD og CVD.
Download datablad Caldie
Download dimensionsprogram CaldieCalmax

Koldarbejdsstål som bruges hvor der kræves stor sejhed kombineret med god hårdhed. Leveres blødglødet ca. 200 HB. Calmax kan anvendes til værktøjer, hvor det dominerende problem er udflisning, og hvor man ønsker stor sikkerhed mod havari. Calmax anvendes med glimrende resultater til optræksværktøjer.
Download datablad Calmax
Download dimensionsprogram Calmax
  Top

Corrax

Korrosionsbestandigt værktøjsstål som kan bruges i leveringstilstanden 34 HRC, eller det kan varmebehandles yderligere til 46-50 HRC. Corrax bruges til forme og andre værktøjsdele med store krav til korrosionsbestandighed, og hvor der kræves god sejhed og hårdhed. Med en korrosionsbestandighed på niveau med austenitisk rustfrit stål AISI 304, er Corrax velegnet til maskindele for brug i fødevareindustrien.
Download datablad Corrax
Download dimensionsprogram CorraxDievar

Varmarbejdsstål med særdeles god sejhed og duktilitet i alle retninger. Leveres blødglødet ca. 160 HB. Dievar er særdeles modstandsdygtig mod varme- og gennemgående revner, og har glimrende gennemhærdningsevner. Anvendes til trykstøbning, ekstrudering og varmpresning, hvor de højeste krav stilles til sejhed og duktilitet.
Download datablad Dievar
Download dimensionsprogram DievarElmax SuperClean

Pulvermetallurgisk fremstillet formstål, med god korrosionsbestandighed. Leveres blødglødet ca. 240 HB. Når kravene er god korrosionsbestandighed og høj slidstyrke, vil Elmax SuperClean ofte være det rette valg. Anvendes i værktøjer, hvor der kræves korrosionsbestandighed og der støbes med aggressive og kompositfyldte plastmaterialer, samt som sliddele i fødevareindustrien.
Download datablad Elmax SuperClean
Download dimensionsprogram Elmax SuperClean Top

Formax

Lavtlegeret holderstål, som leveres blødglødet ca. 170 HB. Formax kendetegnes ved at have en god bearbejdelighed, og er velegnet for gasskæring og svejsning. Anvendes til opspændings-, bagplader, fixturer og andre konstruktionsdetaljer.
Download datablad Formax
Download dimensionsprogram FormaxHoldax

Holderstål der leveres sejhærdet ca. 290-330 HB. Kendetegnes ved en særdeles god bearbejdelighed og en ensartet hårdhed i alle dimensioner. Anvendes til opspændings-, holder- og bagplader og til forme, hvor der ikke stilles krav til polerbarhed. Holdax kan med fordel anvendes til maskindele og andre konstruktionsdetaljer, hvor der stilles større krav til styrken af materialet end ved normalt konstruktionsstål.
Download datablad Holdax
Download dimensionsprogram HoldaxIdun

Idun er et ESR-omsmeltet, korrosionsbestandigt værktøjsstål, som leveres sejhærdet med en hårdhed på 42-46 HRC. Det er specielt udviklet til bearbejdede værktøjsholdere for skærende værktøjer og er tænk anvendt i leveringstilstanden. Idun har god korrosionsbestandighed, bearbejdelighed og slidstyrke samt udmærket duktilitet og sejhed med en jævn hårdhed selv i større dimensioner.
Download datablad Idun
Download dimensionsprogram IdunImpax Supreme

Plastformstål med god styrke og fine poleringsegenskaber. Leveres sejhærdet 290-330 HB. Kan anvendes til mange forskellige applikationer, hvor der ikke behøves gennemhærdet stål, som f.eks. sprøjtestøbe-, ekstruderings- og blæseforme samt bukkeværktøjer. Anvendes også i stor udstrækning til konstruktionsdetaljer som f.eks. aksler, skinner og sliddele, hvor der stilles større krav til styrken af materialet end ved normalt konstruktionsstål.
Download datablad Impax Supreme
Download dimensionsprogram Impax Supreme Top

Mirrax 40

Et sejhærdet - korrosionsbestandigt stål. Hårdhed i leveringstilstanden ~40 HRC (360-400 HB). Ingen risiko for formændring i forbindelse med varmebehandling. Korrosionsbestandigheden betyder mindre korrosion fra aggressive plasttyper. Mirrax 40 er ESR-omsmeltet, hvilket betyder en god polerbarhed i kombination med en særdeles god duktilitet. Sammenlignes duktiliteten med W. 1.2316, er det en forbedring på 10 gange. Mirrax 40 er udviklet til at have en særdeles god bearbejdelighed i sejhærdet tilstand.
Download datablad Mirrax 40
Download dimensionsprogram Mirrax 40Mirrax ESR

Et korrosionsbestandigt formstål med glimrende gennemhærdningsegenskaber. Leveres blødglødet ca. 250 HB. En god hårdhed gennem hele materialet, sammen med god sejhed og duktilitet, gør at Mirrax ESR er det rette valg til større værktøjsdele, hvor der samtidigt stilles krav om korrosionsbestandighed. Anvendes til større sprøjtestøbeforme, blæseforme og maskindele i fødevareindustrien. Fås i dimensionsområdet over 100 mm i tykkelse eller diameter.
Download datablad Mirrax ESR
Download dimensionsprogram Mirrax ESRMoldmax HH

Højstyrke berylliumlegeret værktøjskobber med høj varmeledningsevne. Leveres varmebehandlet ca. 40 HRC. Kan med fordel anvendes i forme, for hurtigt at lede varme væk, kombineret med fine poleringsegenskaber og god korrosionsbestandighed.
Download datablad Moldmax HH
Download dimensionsprogram Moldmax HHNimax

Plastformstål med god trykstyrke, fine poleringsegenskaber, yderst gode bearbejdningsegenskaber og meget gode svejseegenskaber. Leveres i en hårdhed på ca. 40 HRC. Anvendes i leveringstilstand. Velegnet til forskellige applikationer i sprøjtestøbeværktøjer, hvor der ikke stilles krav til større hårdhed, som holdermateriale og til konstruktionsdetaljer, hvor der stilles større krav til styrken af materialet end ved normalt konstruktionsstål.
Download datablad Nimax
Download dimensionsprogram NimaxOrvar 2 Microdized

Varmarbejdsstål med god styrke, sejhed og duktilitet der bibeholdes ved forhøjede temperaturer. Leveres blødglødet ca. 185 HB. Materialet kendetegnes ved god modstandsevne mod varmerevner og glimrende gennemhærdningsegenskaber. Anvendes ofte til ekstrudering af aluminium og sprøjtestøbeforme. Kan også med fordel anvendes til konstruktionsdetaljer, hvor der ønskes meget høje brudstyrker.
Download datablad Orvar 2 Microdized
Download dimensionsprogram Orvar 2 Microdized Top

Orvar Supreme

Et højtydende varmarbejdsstål med god styrke og glimrende sejhed og duktilitet i alle retninger, der bibeholdes ved forhøjede temperaturer. Leveres blødglødet ca. 180 HB. Materialet kendetegnes ved glimrende gennemhærdningsegenskaber og modstandsevne mod varmerevner. Orvar Supreme anvendes til de fleste varme applikationer som f.eks. sænksmedning, trykstøbning, varmpresning og ekstrudering. Kan også med fordel anvendes til konstruktionsdetaljer, hvor der ønskes meget høje brudstyrker.
Download datablad Orvar Supreme
Download dimensionsprogram Orvar SupremePolmax

Et korrosionsbestandigt gennemhærdende formstål, med fremragende poleringsegenskaber. Leveres blødglødet ca. 200 HB. Polmax anvendes, hvor der er ekstremt høje krav til polerede overflader, som f.eks. linser, cd'ere og medicinaludstyr.
Download datablad Polmax
Download dimensionsprogram PolmaxQRO 90 Supreme

Varmarbejdsstål som kendetegnes ved fremragende varmeledningsevne og modstandsevne mod varmeudmattelse. Leveres blødglødet ca. 180 HB. QRO 90 Supreme anvendes, hvor der stilles store krav til modstandsevne mod varmerevner, erosion og plastisk deformation. Typiske applikationer kan være til kerner, indsatse, mindre værktøjer og bevægelige dele til trykstøbning af aluminium, messing og kobber.
Download datablad QRO 90 Supreme
Download dimensionsprogram QRO 90 Supreme Top

Ramax HH

Et korrosionsbestandigt holderstål der leveres sejhærdet ca. 350 HB. Ramax HH kendetegnes ved glimrende bearbejdelighed og ensartet hårdhed i materialets tværsnit i alle dimensioner. Anvendes hvor der ønskes en kombination af korrosionsbestandighed og modstandskraft mod indtrykninger, som f.eks. blæseforme, opspændings-, udstøder- og formplader med indlæg, eller hvor der er lave krav til polering.
Download datablad Ramax HH
Download dimensionsprogram Ramax HHRigor

Koldarbejdsstål med en god kombination af sejhed, tryk- og slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 215 HB. Rigor er velegnet til de fleste koldarbejdsapplikationer, har gode egenskaber mod alle former for slid, og bruges inden for et bredt produktområde med korte eller mellemlange seriestørrelser.
Download datablad Rigor
Download dimensionsprogram RigorRoyAlloy

Patenteret korrosionsbestandigt holderstål med en særdeles god bearbejdelighed. Sejhærdet stål med en hårdhed i leveringstilstanden på 290-330 HB, samme hårdhedsniveau som Impax Supreme. Anvendes som holdermateriale for polerede indsatse eller forme, hvor der ikke er krav til polerede overflader. God duktilitet og formstabil efter bearbejdning.
Download datablad RoyAlloySleipner

Konventionelt fremstillet koldarbejdsstål med meget gode egenskaber mod slid, tryk og udflisning. Leveres blødglødet ca. 235 HB. Materialet udmærker sig ved at have gode gennemhærdningsegenskaber, og da Sleipner højtemperaturanløbes, er det yderst velegnet som basismateriale for overfladebelægninger. Kan anvendes til de fleste koldarbejdsapplikationer, og kan betragtes som et universalstål inden for koldarbejde.
Download datablad Sleipner
Download dimensionsprogram Sleipner Top

Stavax ESR

Et korrosionsbestandigt formstål med gode poleringsegenskaber. Leveres blødglødet ca. 200 HB. Efter varmebehandling opnås en hårdhed, som giver både tryk- og slidstyrke. Stavax ESR anvendes, hvor der ønskes korrosionsbestandighed kombineret med tryk- og slidstyrke, som f.eks. sprøjtestøbeforme, blæseforme og maskindele i fødevareindustrien. Fås i dimensionsområdet op til 100 mm i tykkelse eller diameter.
Download datablad Stavax ESR
Download dimensionsprogram Stavax ESRSverker 3

Konventionelt fremstillet koldarbejdsstål med meget høj slidstyrke mod abrasivt slid. Leveres blødglødet ca. 240 HB. Bruges til værktøjer der primært kræver meget høj slidstyrke mod abrasivt slid. Anvendes til stanse- og klippeværktøjer for tynde og meget hårde materialer, med en geometri uden kærvdannere, samt forme til keramik og beton.
Download datablad Sverker 3
Download dimensionsprogram Sverker 3Sverker 21

Konventionelt fremstillet koldarbejdsstål med høj trykstyrke og meget høj slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 210 HB. Kan anvendes til de fleste koldarbejdsapplikationer og har meget gode egenskaber mod abrasivt slid. Bruges inden for et bredt produktområde med mellemlange og lange seriestørrelser.
Download datablad Sverker 21
Download dimensionsprogram Sverker 21 Top

UHB 11

Ulegeret holderstål med god styrke og bearbejdelighed. Leveres uglødet ca. 200 HB. Anvendes til opspændings-, styre-, støtte- og bagplader, fixturer, maskindele og andre konstruktionsdetaljer.
Download datablad UHB 11
Download dimensionsprogram UHB 11Unimax

Et højtydende stål med god styrke, sejhed og duktilitet i alle retninger. Leveres blødglødet ca. 185 HB. Unimax er et stål, der er meget sejt, samtidig med at det kan opnå en god hårdhed på ca. 58 HRC. Materialet kendetegnes ved glimrende gennemhærdningsegenskaber også i meget store dimensioner. Unimax er meget velegnet til plastforme, hvor der ønskes en stor hårdhed, koldarbejdsapplikationer hvor der kræves stor modstandsdygtighed imod udflisning og kan også med fordel anvendes til konstruktionsdetaljer, hvor der ønskes meget høje brudstyrker.
Download datablad Unimax
Download dimensionsprogram Unimax Top

Vanadis 4 Extra SuperClean

Højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet værktøjsstål med god sejhed og høj tryk- og slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 235 HB. Kendetegnes ved at være yderst velegnet til alle koldarbejdsapplikationer med adhæsivt slid. Dette kan typisk være bearbejdning i enten tykt emnemateriale eller i bløde og/eller klæbende materialer som kobber, aluminium, galvaniseret stål eller austenitisk rustfrit stål.
Download datablad Vanadis 4 Extra SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 4 Extra SuperCleanVanadis 8 SuperClean

Højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet værktøjsstål med god sejhed og høj tryk- og slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 270 HB. Kendetegnes ved at være yderst velegnet til alle koldarbejdsapplikationer hvor det abrasive slid er fremherskende, men også med meget fine adhæsive slidegenskaber.
Download datablad Vanadis 8 SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 8 SuperCleanVanadis 10 SuperClean

Højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet værktøjsstål med god sejhed og meget høj tryk- og slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 280-310 HB. Kendetegnes ved at være yderst velegnet til de fleste koldarbejdsapplikationer hvor det dominerende problem er abrasivt slid og/eller meget lange serier.
Download datablad Vanadis 10 SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 10 SuperCleanVanadis 23 SuperClean

Højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet HSS stål med høj tryk- og slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 260 HB. Velegnet til skærende værktøjer som rømmenåle, gevindtappe og rivaler, samt til koldarbejdsapplikationer i tynde og/eller hårde materialer hvor blandet abrasivt og adhæsivt slid er det dominerende problem sammen med plastisk deformation.
Download datablad Vanadis 23 SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 23 SuperClean Top

Vanadis 30 SuperClean

Højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet HSS stål kendetegnet ved meget god varmebestandighed og usædvanlig høj trykstyrke. Leveres blødglødet ca. 300 HB. Velegnet til skærende værktøjer som f.eks. rømmenåle, gevindtappe, rivaler, fræsere og drejestål, samt til koldarbejdsapplikationer som stansning, klipning, formning og koldsmedning.
Download datablad Vanadis 30 SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 30 SuperCleanVanadis 60 SuperClean

Et ekstremt højtlegeret pulvermetallurgisk fremstillet HSS stål kendetegnet ved meget god varmebestandighed og usædvanlig høj trykstyrke. Leveres blødglødet ca. 340 HB. Velegnet til etskærsværktøjer og værktøjer hvor kravene til slidstyrke og varmehårdhed er meget høje. Typiske skærende værktøjer er f.eks. drejestål, faconstål og endefræsere samt koldarbejdsværktøjer, hvor der ønskes højeste trykstyrke og modstandsdygtighed overfor slid på samme tid.
Download datablad Vanadis 60 SuperClean
Download dimensionsprogram Vanadis 60 SuperCleanVancron 40 SuperClean

Højtlegeret nitreret pulvermetallurgisk fremstillet værktøjsstål med en stor adhæsiv slidstyrke. Leveres blødglødet ca. 300 HB. Kendetegnes ved at være yderst velegnet til applikationer hvor der ønskes en lav friktion og en stor hårdhed. Dette kan typisk være bearbejdning i bløde og/eller klæbende materialer som kobber, aluminium, galvaniseret stål eller austenitisk rustfrit stål, hvor påklæbning og rivninger er et problem. Vancron 40 SuperClean er specielt udviklet til applikationer, hvor der ellers ofte vil anvendes belægninger som PVD eller CVC, men hvor dette ofte vil kunne undgås ved anvendelse af Vancron 40 SuperClean.
Download datablad Vancron 40 SuperClean
Download dimensionsprogram Vancron 40 SuperClean Top
vaerktoejsstaal
go