Organisation

Organisationens opbygning og menneskene i den er fokuseret på kunderne

Uddeholms danske organisation består af 14 mennesker, hvoraf langt de fleste har kontakt med kunderne, eller som spiller en vigtig rolle i at betjene vores kunder med rådgivning eller leverancer.

Det er Uddeholms princip at have en flad organisation med højst tre niveauer og at have høj grad af ansvar og kompetence i yderste led.

Se nærmere om vores organisation ved at klikke videre.En staerk organisation bag staerke materialeloesninger
go