Koncepter

Hos Uddeholm spiller viden, service og produktkvalitet sammen og giver større værdi

Det er Uddeholms holdning, at vi skal medvirke til at løse udfordringer og problemer sammen med vore kunder. Et partnerskab med Uddeholm skal give kunderne større værdi frem for andre leverandører. Det kan vise sig som f.eks. længere levetider på værktøjer og maskindele, mindre vedligehold, mindre risiko for havari, kortere gennemløbstider, nedsat bearbejdningstid etc.

Selve produktet - stålet - er naturligvis det centrale element i alle løsninger. Derfor har Uddeholm et stort udvalg i ståltyper - fra det lavtlegerede UHB11 til de meget højtlegerede og raffinerede pulvermetallurgiske stål. Fælles for alle ståltyper er, at de har en meget høj og konsistent teknisk kvalitet.

Uddeholms ståltyper er mærkevarer. De bærer ikke standardiserede betegnelser men navne. Den kemiske analyse i nogle af typerne svarer måske stort set til standardbetegnelserne, men de har ofte gennemgået egenskabsforbedrende produktionsprocesser. En stor del af Uddeholms program er helt unikt. Uddeholm har mere end nogen anden udviklet nye ståltyper som svar på tidens skiftende udfordringer.

Sammen med viden og rådgivning udgør vore produkter koncepter. Selv det bedste produkts egenskaber giver intet udbytte, hvis det ikke anvendes på rette sted eller får den rigtige varmebehandling. Uddeholm har udviklet visse generelle koncepter som f.eks. Stainless Concept for korrosionsbestandige forme, men ofte designes der en løsning på et specifikt problem sammen med den specifikke kunde.

Se mere under produkter. Top
Stol paa Uddeholms materialeloesninger
go